Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie zwana dalej„Biblioteką” została utworzona na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Piastowie z 1946 roku i działa na podstawie:

1.Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( t.j.Dz.U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.)

2.Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.).

3.Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1648

Utworzono dnia: 03.06.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.11.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

13.11.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

13.11.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

13.11.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Status

13.11.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Statut MBP w Piastowie

13.11.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Status

13.11.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Status prawny

26.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

05.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

31.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

31.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

15.03.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

04.07.2018, MonikaW:

Dodanie załącznika Struktura organizacyjna biblioteki 2018

04.07.2018, MonikaW:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

04.07.2018, MonikaW:

Edycja zakładki Pracownicy

16.04.2018, MonikaW:

Edycja zakładki Pracownicy

08.04.2018, MonikaW:

Edycja zakładki Pracownicy

22.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

08.05.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Struktura organizacyjna MBP w Piastowie 8 maja 2017

08.05.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Sruktura organizacyjan MBP w Piastowie 8 maja 2017

08.05.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Struktura organizacjna MBP w Piastowie 8 maja 2017

08.05.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy