Biblioteki są niezwykle ważne w dzisiejszym świecie,  w którym istotną rolę odgrywają nowe technologie. Są często jedynymi miejscami w mieście, gdzie można korzystać zupełnie za darmo z Internetu oraz gdzie prowadzone są darmowe zajęcia z obsługi komputera i innych urządzeń mobilnych. Wizyty w bibliotece pomagają redukować wykluczenie cyfrowe.
Dążymy do tego, aby stać się w pełni nowoczesną placówką kulturalną i edukacyjną, odpowiadającą oczekiwaniom lokalnej społeczności. Jesteśmy instytucją otwartą na każdego, kto poszukuje informacji i wiedzy.
 Odeszliśmy też od powielanego jeszcze niekiedy stereotypu biblioteki jako miejsca, gdzie tylko wypożycza się książki!


Naszą misję realizujemy poprzez następujące działania:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości,

  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

  • gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o mieście i regionie,

  • udostępnianie bieżących informacji zarówno w skali kraju, jak i naszego regionu

  • dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych, wskazywanie na wartościowe źródła informacji, np. w Internecie

  • popularyzację czytelnictwa w środowisku lokalnym (wystawy, spotkania autorskie),

  • współpracę z placówkami oświatowymi i kulturalnymi w mieście,

  • popularyzacja czytelnictwa poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, a także osób starszych

  • dbałość o rozwój kadry Biblioteki na wszystkich poziomach i podnoszenia kwalifikacji.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 51

Utworzono dnia: 13.11.2019

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.11.2019, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Misja